We help the world growing since 2004

Danh dự & Trình độ

danh mục01

2022 Doanh nghiệp xuất sắc về đổi mới khoa học công nghệ

thể loại02

2022 Nguồn sơn phủ VOC thấp để thay thế doanh nghiệp tiên tiến

thể loại03

2022 Nộp thuế hơn năm triệu doanh nghiệp

thể loại04

Giấy chứng nhận đăng ký thành tựu khoa học và công nghệ năm 2022

thể loại05

2022 Doanh nghiệp công nghệ cao mới

thể loại06

Doanh nghiệp đáng tin cậy cấp A 2022

thể loại07

Thương hiệu nổi tiếng Lishui 2013

thể loại08

Thương hiệu nổi tiếng Qingyuan 2011

thể loại09

2022 Doanh nghiệp thứ cấp tiêu chuẩn hóa sản xuất an toàn

loại 10

10 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc 2016-2022